25 Bibelvers om Frihet

Et Av Mine Favoritt Bibelvers om frihet er: «Så hvis Sønnen setter deg fri, vil du virkelig være fri.»(John 8: 36) og dette er så kraftig når du fullt ut forstår og omfavner den frihet som kommer Gjennom Herren.

Innholdsfortegnelse

  1. Vi Er Satt Fri Faktisk
  2. Gamle Testamente Vers
  3. Nye Testamente Vers

Vi Er Satt Fri Faktisk

Kristus har frigjort Oss En gang for alle fra syndens og dødens snare og ved hans død og oppstandelse, har velsignet oss med den utrolige gave evig, rikt liv! Disse bibelversene om frihet vil markere gleden av denne tilstanden av å være.La oss takke Vår Frelser, Konge, Venn, Far og Forløser for Hans ultimate offer på korset som gjør at Vi ikke lenger kan bli slaver under slaveriets åk, men å leve i sann frihet, overflod og frigjøring som barn av Den Høyeste Konge! Han er så verdig vår lovprisning og tilbedelse!

Som Kristne finner vi glede når vi feirer vår frihet.

Frihet fra synd. Frihet fra tvil. Frihet fra skam. Frihet fra frykt. Når Herren gir Deg sin frihet og kjærlighet, er ingenting søtere.

så hvorfor sliter vi så mye for å akseptere dette noen ganger? Jeg ber Om At Disse bibelversene om frihet vil hjelpe deg med å omfavne måten du har blitt løst fra all trelldom, skam og synd.

Gamle Testamente Vers

Fordi han holder fast Til meg i kjærlighet, vil jeg utfri ham; jeg vil beskytte ham, fordi han kjenner mitt navn. Når han kaller På Meg, vil jeg svare ham; jeg vil være med ham i nøden; jeg vil redde ham og ære ham.

~Salme 91: 14-15

Ut av min nød ropte jeg På Herren; Herren svarte Meg og satte meg fri.

~Salme 118:5

Se mer om seieren Gud bringer oss.

jeg vil vandre omkring i frihet, for jeg har søkt dine befalinger.

~Salme 119: 45

Herrens Ånd er over Meg, FORDI HERREN har salvet meg Til å bringe gode nyheter til de elendige; han har sendt meg for å forbinde de sønderknuste, å forkynne frihet til fanger Og frihet til fanger.

~ Jesaja 61:1

Eteriske Oljer Trening Gratis Screening Evergreen YouTube

Nye Testamente Vers

«Herrens Ånd er over meg, Fordi Han har salvet Meg til å forkynne Evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å forkynne frihet for de fangne og å få blinde til å se, for å sette de undertrykte fri, for å forkynne herrens gunstige år.

~Lukas 4: 18-19

For Så har gud elsket verden at han gav Sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, Men for at verden skulle bli frelst ved Ham.

~John 3:16-17

Og du vil kjenne sannheten, og sannheten vil sette deg fri.

~John 8: 32

så hvis Sønnen setter deg fri, vil du virkelig være fri.

~John 8: 36

tyven kommer ikke, men for å stjele og drepe og ødelegge: jeg er kommet for at de skal ha liv,og at de kan ha det mer rikelig.

~Johannes 10:10 og ved ham er hver den som tror, frigjort fra alt det Som Dere Ikke kunne bli frigjort fra Ved Mose lov.

~Apg 13:39

Flere Bibelvers Bilder hvis du liker Disse Bibelversene om frihet, kan du nyte disse inspirerende bibelen sitat bilder Fra Det Nye Testamente.

Vi vet at vårt gamle selv ble korsfestet med Ham for at syndens legeme kunne bli gjort til intet, slik at vi ikke lenger ville bli slaver under synden. For den som er død, er satt fri fra synden.

~Romerne 6:6-7

Du har blitt satt fri fra synd og blitt slaver til rettferdighet.

~ Romerne 8:16

Men nå har du blitt frigjort fra synd og trellbundet Til Gud, får du din fordel, noe som resulterer i helliggjørelse, og resultatet, evig liv. For syndens lønn er døden, Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, Vår Herre.

~ Romerne 6: 22-23

for livets Ånds lov har satt deg fri i Kristus Jesus fra syndens og dødens lov.

~Romerne 8:2

at skapelsen selv vil bli satt fri fra sin trelldom til fordervelse og oppnå friheten Til guds barns herlighet.

~Romerne 8:21

Bibelvers Om Frihet

Bibelvers Om Frihet

vår frihet som vi har i Kristus Jesus.

~Galaterne 2:4

Det Er for frihet At Kristus har satt oss fri. Stå da fast, og la dere ikke igjen bli belastet av et åk av slaveri.

~Galaterne 5:1

for dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten som en mulighet for kjødet, men tjen hverandre gjennom kjærlighet.

~Galaterne 5: 13

for selv om jeg er fri fra alle, har jeg gjort meg selv til en tjener for alle, for at jeg kunne vinne flere av dem.

~1 Kor 9:19

Alle ting er lovlige for meg, men ikke alle ting er nyttige. Alle ting er tillatt for meg, men jeg vil ikke bli slaver av noe.

~1 Kor 6:12 Nu Er Herren Ånden, Og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

~2 Kor 3: 17

For Gud har ikke gitt oss fryktens ånd, Men av kraft og av kjærlighet og av et sunt sinn.

~2 Timoteus 1:7

Men Den som skuer inn i den fullkomne lov, frihetens lov og holder ut, han er ingen hører som glemmer, men en gjører som handler, han vil bli velsignet i sin gjerning.

~James 1:25

Lev som mennesker som er frie, ikke bruk deres frihet som tildekking for det onde, men lev Som guds tjenere. Hedre alle. Elsker brorskapet. Frykt Gud. Ære keiseren.

~1 Peter 2: 16-17

Nåde og fred bli multiplisert med deg i kunnskapen Om Gud Og Jesus, Vår Herre; siden Hans guddommelige kraft har gitt oss alt som angår liv og gudsfrykt, ved sann kunnskap om ham som kalte Oss ved sin egen herlighet og fortreffelighet. For Ved dem har Han gitt Oss sine dyrebare og storslåtte løfter, slik at dere ved dem kan få del i guddommelig natur, etter å ha unngått fordervelsen som er i verden av lyst.

~2 Peter 1:2-4

Beskytt Familien Din Mot EMFs 5G-GRATIS NEDLASTING

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *