26 + tutkimuspaperi esimerkkejä

ylemmillä tasoilla, erityisesti lukiossa ja korkeakoulussa opiskelevat kirjoittavat todennäköisesti tutkimuspapereita. Tämäntyyppiset asiakirjat ovat enimmäkseen vaaditaan ja vaativat niiden opettajat ja professorit eri kursseja ja ohjelmia. Jokaisen, joka saa osallistua tehokkaan tutkimuspaperin kirjoittamiseen, on noudatettava oikeaa ja asianmukaista muotoa.

tutkimuspaperi seuraa yleensä tutkimuspaperia, joka ohjaa kirjoittajaa sellaisen luomisessa. Tämän mukaisesti tutkimusmallit ja näytteet voivat auttaa sinua rakentamaan oman tutkimuspaperin.

Opiskelijatutkimuspaperit

paras Opiskelijatutkimuspaperi

yksityiskohdat
tiedostomuoto
 • PDF
 • koko: 46 KB

  Download

  tutkimuspaperi jatko-opiskelijalle

  tiedot
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 100 KB

  Download

  Opiskelijakonferenssin tutkimuspaperi

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 108 KB

  tutkimuspaperin osat

  yksi niistä perusasioista, jotka kirjailijan on tiedettävä ennen akateemisen tutkielman kirjoittamista, on perehtyminen siihen sisältyviin osiin ja asioihin. Jos satut olemaan etsivät nopea ja helppo tapa tehdä paperia, sinun täytyy olla tarvitsevat tyhjiä paperipohjia tai saada tietää enemmän seuraavista osista:

  • lausuma ongelmasta – tämä viittaa pääongelmaan tai ongelmaan, jota tutkimuspaperisi yrittää valottaa, vastata tai ratkaista.
  • Tutkimuksen tausta –Tämä sisältää tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävän. Tähän sisältyy ongelman esittely ja toteaminen.
  • Tutkimuksen merkitys – Tässä on kerrottava, miksi tutkimusta tehdään.
  • soveltamisala ja rajoitukset – tässä hahmotellaan kattavuutta ja sitä, kuinka pitkälle tutkimuksesi vie.
  • metodologia – tässä osiossa esitellään valitsemasi lähestymistavat.
  • Yhteenveto havainnoista – näin saadaan kootun aineiston muodostaman tutkimuspaperin liha. Tähän sisältyy myös tietojen analysointi.
  • suositukset – nämä viittaavat toimenpiteisiin ja ratkaisuihin, jotka tulisi toteuttaa ja joiden tulisi perustua tutkimuksen merkitykseen.

  Medical Research Paper Templates

  Research Paper for Medical Assistant

  Details
  File Format
  • PDF

  Size: 78 KB

  Download

  Medical Functions Research Paper

  Details
  File Format
  • PDF

  Size: 975 KB

  Download

  Medical Review Research Paper

  Details
  File Format
  • PDF

  Size: 240 KB

  Download

  Academic Research Paper Samples

  Basic Academic Research Paper

  Details
  File Format
  • PDF

  Size: 153 KB

  Download

  Academic Performance Research Paper

  Details
  File Format
  • PDF

  Size: 90 KB

  Download

  Research Paper Outline Templates

  Argumentative Research Paper Outline

  Details
  File Format
  • PDF

  Size: 63 KB

  Download

  Outline for Quantitative Research Paper

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 445 KB

  Download

  tutkimuspaperin kirjoittamisen vaiheet

  tehokkaan paperin kirjoittaminen vaatii aina asianmukaisen menettelyn. Perustuen tutkimuspaperin muotoon, tutkijoiden on sitouduttava johdonmukaiseen kirjoitustyyliin. Jos haluat tehokkaan tutkimuspaperin, noudata näitä askel askeleelta ohjeita tutkimuspaperin kirjoittamisessa, joka toimii paperipohjan otosten

  • täydentäjänä, Valitse aihe. Useimmiten opinnäytetyön neuvonantajat antavat aiheehdotuksia. Kuitenkin, jos sinulle annetaan vapaus valita minkä tahansa aiheen, on erittäin suositeltavaa, että valitset aiheen, joka kipinöitä kiinnostuksesi. Sen pitäisi olla jotain, joka kannattaa aikaa ja vaivaa.
  • varaa aikaa konsultaatioille. Saada neuvoja muilta erityisesti Oman tutkimusneuvoja todennäköisesti auttaa luomaan hyviä ideoita. Jos mielestäsi aiheesi vaihtaminen on tarpeen, siitä vain.
  • testaa tutkimuksesi toteutettavuus. Vesistöjä voi testata tekemällä aiheesta esiselvityksen. Onko aihetta helppo tutkia? Onko lähteitä tarpeeksi? Ovatko lähteet luotettavia? Ovatko lähteet saatavilla? Jos et ole tyytyväinen, voit vapaasti muuttaa sitä. Printable paper template tarjoaa keskeisiä esimerkkejä siitä, miten esiselvitys tehdään.
  • keksi alustava hahmotelma. Kun olet tyytyväinen valitsemaasi aiheeseen, voit nyt alkaa rakentaa alustavaa hahmotelmaa. Sinun on tarkasteltava sen osia ennen kuin lähetät ne jatkokuulemisiin.
  • Viimeistele tutkielmasi. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, voit nyt viimeistellä ääriviivat.
  • Aloita lisätietojen kerääminen. Voit nyt kerätä lisää tietoa ja tehdä kenttätyötä tai paikan päällä tapahtuvaa tutkimustoimintaa. Voit myös aloittaa bibliografian ja viitteiden rakentamisen, kun jatkat muistiinpanojen kirjaamista.
  • silloin tulee data-analyysi. Voit nyt soveltaa teorioitasi ja muita käsitteellisiä viitekehyksiäsi löydöksiisi.
  • tee johtopäätöksesi ja suosituksesi. Loppuvaiheessa teidän paperi edellyttää voit tiivistää tarvittavat kohdat ja tehdä hyvää opinnäytetyön julkilausuma.

  Uratutkimuspaperi Outline

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
 • PDF
 • Koko: 63 KB

  Download

  historiantutkimuksen Paperipohjat

  historian tutkimuspaperi

  tiedot
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 66 KB

  Download

  History Research Paper Outline

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  Koko: 5 KB

  musiikkihistorian tutkimuspaperi

  tiedot
  tiedostomuoto
  • pdf
  • koko: 289 KB

   download

  kirjastotutkimuspaperi

  tiedot
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 44 KB

  Download

  Opintouran tutkimuspaperit

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  Koko: 11 KB

  Download

  career development research paper

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • pdf

  koko: 215 KB

  lataa

  tutkimuspaperin suunnittelu

  akateemisen paperin kirjoittaminen on todellakin uuvuttavaa ja aikaa vievää. Yksi tapa, joka auttaa vähentämään taakkaa kirjoittaa tällaista paperia, viittaa paperimalliin. Tutkimus paperi ääriviivat malli on myös erittäin hyödyllinen, koska se tarjoaa selkeämmän kuvan yli kaiken tutkimuksen.

  tutkielman suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat:

  • tutkimusaihe – aiheen valinta ei ole niin helppoa. Tutkimuksen mukaan tutkimusaiheen on oltava relevantti ja ajankohtainen, jotta saat lukijoidesi huomion.
  • mahdolliset lähteet – me kaikki tiedämme, että tutkimuksessa on kyse eri kirjallisuuden, lehtien, tutkimusten ja muiden tietojen tarkastelusta ja vertailusta. Jotta varmistetaan uskottavuus Oman kirjoittaa ups, kannattaa mainita luotettavia ja uskottavia lähteitä. Voit myös viitata tietosanakirjoihin, sanakirjoihin, uutiskirjeisiin, sanomalehtiin, julkaistuihin väitöskirjoihin, raportteihin, valtion julkaisuihin ja moniin muihin.
  • Muotoile asiat – sen sijaan, että aloittaisit tyhjästä, voit viitata laadukkaisiin mallipohjiin, joiden varaan sinulla on jotain, minkä varaan rakentaa. Thesis ääriviivat malli voi antaa sinulle luotettavia oivalluksia ja kirjallisesti strategioita. Lisäksi, hahmottelu on myös noin hajottaa oman tutkimuksen eri komponentteja ja jakaumia. Yleispätevästä aiheesta sinun on konkretisoitava ja rajattava ne yksityiskohtaisempiin aiheisiin.

  Urasuunnittelututkimuspaperi

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 29 KB

  Download

  Business Research Paper Templates

  Business Ethics Research Paper

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 231 KB

  Download

  Business Law research paper

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 62 Kb

  download

  business intelligence research paper

  yksityiskohdat

  tiedosto formaatti

  • pdf

  koko: 699 KB

  Download

  College Research Paper

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 40 KB

  Download

  rahoituksen Tutkimuspaperipohjat

  kansainvälisen rahoituksen tutkimuspaperi

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
 • PDF
 • Koko: 81 Kb

  download

  julkisen talouden tutkimuspaperi

  tiedot
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 148 KB

  Download

  Markkinointitutkimuspaperin näytteet

  Markkinointistrategiatutkimuspaperi

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 98 KB

  Download

  tutkimuspaperi markkinointisuunnitelmaa varten

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
 • PDF
 • koko: 144 KB

  Download

  marketing management research paper

  yksityiskohdat
  tiedostomuoto
  • PDF

  koko: 397 KB

  Download

  tutkimuspapereiden merkitys

  opiskelijat, opettajat ja monet yksityishenkilöt saavat kirjoittaa akateemisia tutkielmia, kuten esseitä, opinnäytetöitä ja tutkimuspapereita yms. Miksi luulet, että koulut ja muut laitokset ovat mukauttaneet tätä?

  seuraavat ovat muutamia syitä, miksi tutkimuksen tekeminen ja tutkimuspaperin kirjoittaminen on tärkeää:

  • tutkimuspaperi edistää tiedon rakentamista. Yksi tärkeimmistä syistä, miksi tutkimus paperi on tärkeä, on sen toiminta tehokkaan oppimisen välineenä. Se tasoittaa tietä uuden tiedon rakentamiselle siten, että parannetaan niitä, jotka on jo hankittu etukäteen.
  • ei vain noudattamisesta. Tutkimus paperit eivät ole vain kirjoitettu varten vaatimusten täyttämiseksi tarvitaan kurssin, ne ovat erittäin merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat oppimisprosessia. Se on kuin iskisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla.
  • tutkimuspaperit tukevat yrityshankkeita. Monet liiketoimintayksiköt jo langeta tutkimukseen, kuten markkinointi tutkimus malleja, valmistus, maatalous, tietokoneohjelmistot ja paljon muuta. Jotkut liiketoimintayksiköt on tutkimusosasto, joka keskittyy pääasiassa tutkimiseen liiketoiminnan edistysaskeleet.

  toinen tutkimuspaperin Anti on erilaisten asioiden ymmärtäminen joko ajankohtaisina tai ei, pienten tai suurten. Tutkimuksen tekeminen on yksi tärkeimmistä lähestymistavoista koko yhteiskuntaan vaikuttavien ongelmien ja kysymysten ratkaisemisessa.

  Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *