a comparison of depression patients with and without borderline personality disorder: implications for interpreting studies of the validity of the bipolar spectrum

the nosological status of borderline personality disorder as it relations to the bipolar disorder spectrum has been controversial. Tutkimukset ovat osittain tukeneet kaksisuuntaisen mielialahäiriön paikkansapitävyyttä osoittamalla, että näille potilaille on ominaista masennuksen varhaisempi alkamisikä, toistuvat masennusjaksot, samanaikainen ahdistuneisuus ja päihdehäiriöt sekä lisääntynyt itsemurhakyky verrattuna potilaisiin, joilla on ei-polaarinen masennus. Kuitenkin kaikki nämä tekijät on myös todettu erottaa masentuneita potilaita ja ilman rajatilapersoonallisuushäiriö. Suvussa kaksisuuntainen mielialahäiriö on yksi harvoista häiriö erityisiä validaattoreita. Tässä Rhode Island Methods to Improve Diagnostic Assessment and Services (MIDAS) – hankkeen tutkimuksessa vertailimme masentuneiden potilaiden demografisia ja kliinisiä ominaisuuksia, joilla on rajatilapersoonallisuushäiriö ja joita ei ole. Olemme olettaneet, että monet tekijät, joita käytetään vahvistamaan kaksisuuntainen spektri erottaa myös masentuneita potilaita ja ilman rajatilapersoonallisuushäiriö paitsi, kuitenkin, suvussa kaksisuuntainen mielialahäiriö. Rhode Islandin sairaalan kaksituhattayhdeksänsataa psykiatrista avohoitopotilasta arvioitiin strukturoidulla kliinisellä haastattelulla DSM-IV: lle (SCID) ja strukturoidulla haastattelulla DSM-IV: n Persoonallisuushäiriöille (SIDP-IV). Ensimmäisen asteen omaisia koskeva perhehistoriallinen tieto saatiin potilaalta Sukuhistoriatutkimuksen diagnostisten kriteerien avulla. Kaksisuuntaisen mielialahäiriön arvioijien yleisyyden perusteella verrattiin sataa potilasta, joilla oli rajatilapersoonallisuushäiriö ja vakava depressiivinen häiriö, 947 potilaaseen, joilla oli pelkästään vakava depressiivinen häiriö. Verrattuna masentuneisiin potilaisiin, joilla ei ollut rajatilapersoonallisuushäiriötä, rajatilapersoonallisuushäiriötä sairastavilla masentuneilla potilailla oli nuorempi alkamisikä, enemmän masennusjaksoja, suurempi todennäköisyys saada epätyypillisiä oireita ja muita samanaikaisia ahdistuneisuushäiriöitä, päihdehäiriöitä ja aiempien itsemurhayritysten määrä. Masennuspotilaat, joilla oli rajatilapersoonallisuushäiriö, eivät merkittävästi poikenneet potilaista, joilla ei ollut rajatilapersoonallisuushäiriötä ensimmäisen asteen omaisten sairastumisriskissä kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Lisäksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosin saaneilla oli ensimmäisen asteen sukulaisilla huomattavasti suurempi sairastumisriski kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön kuin rajatilapersoonallisuushäiriöryhmällä. Havainnot osoittavat, että monet kaksisuuntaisen spektrin validointiin käytetyt tekijät eivät ole häiriökohtaisia. Tulokset herättävät kysymyksiä laajan kaksisuuntaisen spektrin pätevyydestä tehdyistä tutkimuksista, joissa ei arvioida rajatilapersoonallisuushäiriötä. Tuloksemme eivät tue rajatilapersoonallisuushäiriön sisällyttämistä osaksi kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *