Hva trenger jeg å vite om dåpen I UMC?

Dåp og Frelse

Må Jeg bli døpt for At Gud skal frelse meg?

Nei. Gud er fri til Å tilby Guds frelse hvis du av en eller annen grunn ikke har blitt døpt når du dør.

hvis jeg blir døpt, betyr det at jeg vil bli frelst uansett hva?

Nei. Dåpen begynner Guds verk med å frelse oss ved å rense oss for synd og begynner arbeidet med å fornye oss fullt ut inn I Kristi bilde. Nøkkelordet her er begynnelsen. Dåpen starter prosessen. Det fullfører ikke det. Vi kan velge ved vår handling eller passivitet å la arbeidet påbegynt gå i dvale og ikke ha fullere effekt. Eller, Som John Wesley noen ganger si det, vi kan » synde bort nåde mottatt ved dåpen.»

hvordan forholder dåpen seg til frelse?

vi sier at dåpen er det «vanlige » eller» innstiftede » middel til å rettferdiggjøre nåden. Det er den vanlige Måten Gud har tilbudt kirken for å gjøre det mulig for mennesker i alle aldre å oppleve guds rettferdiggjørende nåde og den hellige Ånds rensende kraft i deres liv. Frelsen begynner vanligvis å slå rot i folks liv her. Herfra er vi invitert til å fortsette å vokse i helliggjørende nåde inntil Ved Guds nåde og vårt trofaste svar vi er » gjort fullkomne i kjærlighet i dette liv.»

Former For Dåp

spiller det noen rolle hvordan jeg ble døpt, enten ved nedsenkning, helling eller sprinkling?

Nei. Det som betyr noe er at du ble døpt i vann I Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn av noen som er autorisert til å gjøre det. Hvis du var, tror vi at Du har mottatt Kristen dåp. Vi døper ikke de Som allerede har Mottatt Kristen dåp. Ved Vann og Ånd forklarer vår uttalelse om dåpen: «Åndens kraft i dåpen er ikke avhengig av måten vann administreres på, den døpte persons alder eller psykologiske disposisjon eller prestens karakter. Det Er guds nåde som gjør nadverden hel.»

Andre Ved En Dåp

må jeg velge faddere hvis jeg får barnet mitt døpt?

du er ikke pålagt å velge flere sponsorer, noen ganger kalt faddere. Men å ha en annen moden Kristen som forplikter seg til å støtte barnet ditt mot å gjøre en offentlig forpliktelse Til Kristus og vokse i hellighet av hjerte og liv kan være en stor velsignelse.

må en sponsor eller fadder være medlem av den lokale kirken?

minst en forelder, verge eller sponsor må være medlem av En Kristen kirke. Alle sponsorer eller faddere bør være modne Kristne klar til å hjelpe barnet ditt vokse i tro og kjærlighet til Gud og nabo.

Dåp og Kirken

hvis jeg ble døpt i en Annen Kristen tradisjon, kan jeg motta nattverd i United Methodist Church?

Ja. Vi ønsker alle døpte mennesker i alle aldre velkommen til Herrens Bord.

Må jeg bli døpt for å motta nattverd i United Methodist Church?

Har du spørsmål? Vi har svar!

Still dine spørsmål og sjekk ut FLERE VANLIGE spørsmål.

SPØR VANLIGE spørsmål

Det gjør Du ikke. Men du trenger å være i stand til å si at du elsker Kristus, oppriktig omvende deg fra din synd, og søke å være i fred med hverandre. Hvis du ennå ikke er døpt, vil vi også gi deg råd mot dåpen.

gjør dåpen meg til medlem av United Methodist Church?

Ja, det gjør det. Du regnes som et døpt medlem i den lokale kirken og I United Methodist Church fra det punktet fremover.

Kan jeg tjene i komiteer i kirken hvis jeg har blitt døpt?

svaret avhenger av komiteen. Vår Disiplinbok krever at mange valgte komitemedlemmer og ledere i kirken ikke bare er døpt, men også et bekjennende medlem i den lokale kirken og Metodistkirken. Du blir et bekjennende medlem når du avlegger dåpsløftene og medlemskapet for deg selv i en offentlig tjeneste i dåpspakten. dette innholdet ble produsert Av Ask THE UMC, et departement For United Methodist Communications.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *