optimale toedieningsweg van erythropoëtine bij patiënten met chronisch nierfalen: intraveneus versus subcutaan

Recombinant humaan erythropoëtine (R-HuEPO) vertegenwoordigt de voorkeurstherapie bij anemie bij chronisch nierfalen. In een aantal studies is de relatieve werkzaamheid van R-HuEPO, subcutaan (s.c.) of intraveneus (i.v.) toegediend bij hemodialysepatiënten geanalyseerd. De biologische beschikbaarheid van s.c. r-HuEPO blijkt laag te zijn en de absorptie van r-HuEPO varieert. Niettemin is s.c. toediening van R-HuEPO werkzamer dan i.v. toediening, waarschijnlijk als gevolg van de betere tijdsgemiddelde plasmaconcentraties. Patiënten die hemodialyse ondergingen en gedurende 9 maanden driemaal per week i.v. r-HuEPO kregen, werden vervolgens succesvol gehandhaafd op een zelf toegediende s.c. dosering die 50% van de i.v. onderhoudsdosering was en die later verder werd verlaagd tot 30% van de wekelijkse i.v. onderhoudsdosering. Een lopende Europese multicenter studie heeft deze bevindingen bevestigd en aangetoond dat s.c. toediening 3 maal per week en eenmaal per dag was even effectief als i. v. toediening 3 maal per week. Beide s. c. regimes resulteerden in een significante dosisverlaging (30%) in vergelijking met het i.v. regime. De studie toonde ook aan dat een keer per week s.c. dosering even effectief was als 3 keer per week i.v. dosering, maar niet resulteerde in een dosisverlaging. Andere studies naar de optimalisatie van s. c. r-HuEPO bij patiënten die continue ambulante peritoneale dialyse ondergaan, toonden aan dat de hemoglobinespiegels na s.c. r-HuEPO toediening (60 E / kg tweemaal per week) kan verder worden verhoogd met 2 ml ijzerdextran (met 50 mg/ml ijzer) toegediend i.v. 7-9 weken na aanvang van de behandeling. Onderzoeken op de plaats van de s.c. injectie tonen aan dat injectie in de dij resulteert in een snellere absorptie, hogere piekconcentraties en een hogere biologische beschikbaarheid dan injectie in de arm of buik. Gegevens tonen ook het economische voordeel aan van s.c. r-HuEPO bij patiënten met een hoog risico.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *