Wat is Bursttijd, aankomsttijd, Uitgangstijd, reactietijd, wachttijd, doorlooptijd en doorvoer?

Wat is Bursttijd, aankomsttijd, Uitgangstijd, reactietijd, wachttijd, doorlooptijd en doorvoer?

wanneer we te maken hebben met een aantal CPU-scheduling algoritmen dan komen we met een aantal verwarrende termen zoals Burst tijd, aankomst tijd, Exit tijd, wachttijd, responstijd, Turnaround tijd, en doorvoer. Deze parameters worden gebruikt om de prestaties van een systeem te vinden. Dus, in deze blog, we zullen leren over deze parameters. Laten we één voor één beginnen.

Bursttijd

elk proces in een computersysteem heeft enige tijd nodig voor de uitvoering ervan. Deze tijd is zowel de CPU-tijd als de I/O-tijd. De CPU tijd is de tijd die de CPU nodig heeft om het proces uit te voeren. Terwijl de I / O-tijd de tijd is die het proces nodig heeft om een I/O-bewerking uit te voeren. In het algemeen negeren we de I/O-tijd en beschouwen we alleen de CPU-tijd voor een proces. Dus, Burst tijd is de totale tijd die door het proces voor de uitvoering ervan op de CPU.

aankomsttijd

aankomsttijd is het tijdstip waarop een proces in de klaarstaat komt en klaar is voor uitvoering.

hier in het bovenstaande voorbeeld zijn de aankomsttijd van alle 3 processen respectievelijk 0 ms, 1 ms en 2 ms.

Exit time

Exit time is de tijd waarop een proces zijn uitvoering voltooit en het systeem verlaat.

responstijd

responstijd is de tijd die wordt besteed wanneer het proces klaar is en de CPU voor de eerste keer wordt ontvangen. Bijvoorbeeld, hier gebruiken we het eerst komt eerst maalt CPU scheduling algoritme voor de onderstaande 3 processen:

Hier is de responstijd van alle 3 processen:

  • P1: 0 ms
  • P2: 7 ms omdat het proces P2 8 ms moet wachten tijdens de uitvoering van P1 en daarna de CPU krijgt voor de eerste keer. Ook is de aankomsttijd van P2 1 ms. dus de responstijd is 8-1 = 7 ms.
  • P3: 13 ms omdat het proces P3 moet wachten op de uitvoering van P1 en P2 d.w.z. na 8 + 7 = 15 ms wordt de CPU voor het eerst toegewezen aan het proces P3. De aankomsttijd van P3 is ook 2 ms. de responstijd voor P3 is dus 15-2 = 13 ms.

responstijd = tijd waarop het proces de CPU voor het eerst krijgt – aankomsttijd

wachttijd

wachttijd is de totale tijd die het proces in de klaarstaat doorbrengt om op CPU te wachten. Overweeg bijvoorbeeld de aankomsttijd van alle onderstaande 3 processen om 0 ms, 0 ms en 2 ms te zijn en we gebruiken het algoritme ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Dan is de wachttijd voor de 3 processen worden:

  • P1: 0 ms
  • P2: 8 ms, omdat P2 te wachten voor de volledige uitvoering van P1-en aankomsttijd van P2 is 0 ms.
  • P3: 13 ms omdat P3 zal worden uitgevoerd na de P1 en P2, dus na 8+7 = 15 ms en de aankomsttijd van P3 is 2 ms. Dus, de wachttijd van P3 zal worden: 15-2 = 13 ms.

Wachttijd = Doorlooptijden, Barsten

In het bovenstaande voorbeeld, de processen moeten wachten maar een keer. Maar in veel andere planning algoritmen, de CPU kan worden toegewezen aan het proces voor enige tijd en dan zal het proces worden verplaatst naar de Wachttoestand en opnieuw na enige tijd, het proces zal de CPU krijgen en ga zo maar door.

Er is een verschil tussen wachttijd en responstijd. Responstijd is de tijd die wordt besteed tussen de ready-status en het verkrijgen van de CPU voor de eerste keer. Maar de wachttijd is de totale tijd die het proces in de klaarstaat in beslag neemt. Laten we een voorbeeld nemen van een round-robin scheduling algoritme. De tijd kwantum is 2 ms.

in het bovenstaande voorbeeld is de responstijd van het proces P2 2 ms omdat na 2 ms de CPU wordt toegewezen aan P2 en de wachttijd van het proces P2 4 ms is, d.w.z. turnaround time – burst time (10 – 6 = 4 ms).

doorlooptijd

doorlooptijd is de totale hoeveelheid tijd die door het proces wordt besteed vanaf het voor het eerst in de klaarstand komen tot het voltooien ervan.

Turnaround time = Burst time + Waiting time

or

Turnaround time = Exit time-Arrival time

bijvoorbeeld, als we het algoritme ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ nemen, en de volgorde van aankomst van processen is P1, P2, P3 en elk proces duurt 2, 5, 10 Seconden. Dan is de doorlooptijd van P1 2 seconden, want als het op 0e seconde komt, dan is de CPU toegewezen aan het en dus de wachttijd van P1 is 0 sec en de doorlooptijd zal de Burst tijd zijn slechts dat wil zeggen 2 seconden. De doorlooptijd van P2 is 7 seconden omdat het proces P2 2 seconden moet wachten voor de uitvoering van P1 en dus de wachttijd van P2 2 seconden zal zijn. Na 2 seconden zal de CPU aan P2 worden gegeven en P2 zal zijn taak uitvoeren. De doorlooptijd is dus 2 + 5 = 7 seconden. Op dezelfde manier zal de doorlooptijd voor P3 17 seconden zijn omdat de wachttijd van P3 2+5 = 7 seconden is en de bursttijd van P3 10 Seconden is. Dus, turnaround tijd van P3 is 7 + 10 = 17 seconden.

verschillende CPU-planningsalgoritmen produceren verschillende doorlooptijd voor dezelfde reeks processen. Dit komt omdat de wachttijd van processen verschillen wanneer we het CPU scheduling algoritme wijzigen.

doorvoer

doorvoer is een manier om de efficiëntie van een CPU te vinden. Het kan worden gedefinieerd als het aantal processen uitgevoerd door de CPU in een bepaalde hoeveelheid tijd. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, het proces P1 duurt 3 seconden voor de uitvoering, P2 duurt 5 seconden, en P3 duurt 10 Seconden. Dus, doorvoer, in dit geval, de doorvoer zal zijn (3+5+10)/3 = 18/3 = 6 seconden.

in deze blog leerden we over Bursttijd, aankomsttijd, Uitgangstijd, reactietijd, wachttijd, doorlooptijd en doorvoer.

hoop dat je vandaag iets nieuws hebt geleerd.

blijf leren:)

Team AfterAcademy!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *