Wat moet ik weten over de doop in het UMC?

doop en redding

moet Ik gedoopt worden opdat God mij kan redden?

Nee. God is vrij om God ‘ s zaligheid aan te bieden als je om de een of andere reden niet gedoopt bent tegen de tijd dat je sterft.

als ik gedoopt Ben, betekent dat dan dat ik hoe dan ook gered zal worden?

Nee. Het doopsel begint Gods werk om ons te redden door ons van de zonde te reinigen en begint het werk om ons volledig te vernieuwen in het beeld van Christus. Het sleutelwoord hier is beginnen. De doop start het proces. Het maakt het niet compleet. We kunnen door onze actie of inactiviteit kiezen om het begonnen werk slapend te laten gaan en geen voller effect te hebben. Of, zoals John Wesley het soms uitdrukte, kunnen we “de genade wegzondigen die bij de doop is ontvangen.”

hoe verhoudt de doop zich tot verlossing?

we zeggen dat de doop het “gewone” of “ingestelde” middel is om genade te rechtvaardigen. Het is de gebruikelijke manier waarop God de kerk heeft aangeboden om mensen van elke leeftijd in staat te stellen de rechtvaardigende genade van God en de reinigende kracht van de Heilige Geest in hun leven te ervaren. Verlossing begint normaal gesproken wortel te schieten in het leven van mensen hier. Vanaf hier worden we uitgenodigd om te blijven groeien in heiligende genade totdat we door Gods genade en onze trouwe reactie “volmaakt zijn in liefde in dit leven.”

vormen van doop

maakt het uit hoe ik werd gedoopt, hetzij door onderdompeling, gieten of besprenkelen?

Nee. Waar het om gaat is dat je in water gedoopt bent in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest door iemand die daartoe gemachtigd is. Als je dat was, geloven we dat je een christelijke doop hebt ontvangen. Wij dopen niet opnieuw degenen die reeds de christelijke doop hebben ontvangen. Door het Water en de Geest, onze verklaring over de doop, legt uit: “de kracht van de Geest in de doop hangt niet af van de wijze waarop water wordt toegediend, de leeftijd of psychologische geaardheid van de gedoopte persoon, of het karakter van de dienaar. Het is Gods genade die het sacrament heel maakt.”

anderen bij een doop

moet ik peetouders kiezen als ik mijn kind laat dopen?

u hoeft geen extra sponsors te kiezen, ook wel peetouders genoemd. Maar het hebben van een andere volwassen christen die belooft om uw kind te steunen in de richting van het maken van een publieke verbintenis aan Christus en groeien in heiligheid van hart en leven kan een grote zegen zijn.

moet een sponsor of peetouder lid zijn van die plaatselijke kerk?

ten minste één ouder, voogd of sponsor moet lid zijn van een Christelijke kerk. Alle sponsors of peetouders moeten volwassen christenen zijn die klaar staan om uw kind te helpen groeien in geloof en liefde naar God en de naaste.

doop en de kerk

als ik werd gedoopt in een andere christelijke traditie, mag ik dan communie ontvangen in de United Methodist Church?

Ja. We verwelkomen alle gedoopte mensen van alle leeftijden aan de tafel van de Heer.

moet ik gedoopt worden om communie te ontvangen in de United Methodist Church?

heeft u vragen? We hebben antwoorden!

Stel uw vragen en Bekijk meer veelgestelde vragen.

vraag FAQS

u niet. Maar je moet wel kunnen zeggen dat je Christus liefhebt, je ernstig bekeert van je zonde en vrede zoekt met elkaar. Indien gij nog niet gedoopt zijt, zullen wij u ook adviseren omtrent de doop.

maakt de doop mij een lid van de United Methodist Church?

Ja, dat doet het. Je wordt beschouwd als een gedoopt lid in die lokale kerk en in de United Methodist Church vanaf dat moment.

Kan ik in commissies in de kerk dienen als ik gedoopt ben?

het antwoord hangt af van de Commissie. Ons boek van Discipline vereist dat veel gekozen commissieleden en functionarissen van de kerk niet alleen een gedoopt zijn, maar een belijdend lid in de lokale kerk en de Verenigde Methodistische Kerk. Je wordt een belijdend lid wanneer je de geloften van de doop en het lidmaatschap voor jezelf neemt in een openbare dienst van het doopverbond.

Deze inhoud werd geproduceerd door Ask het UMC, een ministerie van United Methodist Communications.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *