angielskie i hiszpańskie czasowniki (najczęściej używane)

zarówno w języku angielskim, jak i hiszpańskim czasowniki wskazują działanie, które wykonuje podmiot, i chociaż w rzeczywistości istnieje wiele czasowników w języku angielskim, które mogą czasami działać jako rzeczowniki lub uzupełniać inne czasowniki, ostatecznie utrudnia to ich zapamiętanie, ponieważ w zależności od kontekst mogą mieć znaczenie lub inne.

możesz je jednak zbadać, dokonując pewnych różnic, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć ich użycie.

kolejną cechą czasowników jest to, że jest ich wiele, z naszej strony wybraliśmy 100 najczęściej używanych czasowników i umieściliśmy je na liście z ich koniugacją i wymową, aby ułatwić pracę.

lista czasowników regularnych i nieregularnych w języku angielskim:

ta klasyfikacja (poprawna i nieregularna) zasadniczo odpowiada koniugacji czasowników: regularne charakteryzują się ich koniugacją w przeszłości (należy do nich dodać końcówkę” ed”), natomiast nieregularne całkowicie zmieniają swoją strukturę w zależności od czasu, w którym są używane. Pełne wyjaśnienie obu rodzajów czasowników można znaleźć pod adresem:

  • nieregularne czasowniki angielskie
  • regularne czasowniki angielskie.

dla tego, co jest teraz stosowane, tutaj masz listę 100 czasowników (bez rozróżnienia) najczęściej używanych w języku angielskim.

100 czasowników najczęściej używanych w języku angielskim z wymową

widzieć widział śpiew Wi, mirar, obserwator 9 wiem wie wiedział znając Szabla 10 take weź weź weź ciąg tomar 11 pomyśl myśl myśl myśl pensar 12 partnerzy cel przecinka przyszliśmy ciąg średników venir 13 dać dać nagrodę dał dać ciąg dar 14 zobacz


Infintivo present Past Simple too Polski
1 be is – AM – are was / were being being
2 Have Has Had Having Tener
3 Do Do – Does Did Doing Hacer
4 Say Says Said Saying Decir
5 Get Gets Got Getting Obtener, conseguir
6 Make Makes Made Making Hacer
7 Go goes Went Going Ir
8 See Looks Looked Looking Ver, mirar, observar
15 Use Uses Used Using Usar
16 Find Finds Found Finding Encontrar, descubrir
17 Want Wants Wanted Wanting Querer
18 Tell Tells Told Telling Decir
19 Put Puts Put Putting Poner
20 Mean Means Meant Meaning Significar,querer decir
21 Become Becomes Became Becoming Convertir (a alguien)
22 Leave Leaves Left Leaving Dejar
23 Work Works Worked Working Trabajar
24 Need Neeks Needed Needing Necesitar
25 Feel Feels Felt Feeling Sentir
26 Seem Seems Seemed Seeming Parecer, aparentar
27 Ask Asks Asked Asking Preguntar
28 Show Shows Showed Showing Mostrar
29 Try Tries Tryed Trying Intentar
30 Call Calls Called Calling Llamar
31 Keep Keeps Kept Keeping Mantener (algo)
32 Provide Provides Provided Providing Proveer
33 Hold Holds Held Holding Sostener (algo)
34 Turn Turns Turned Turning Convertir (algo
35 Follow Follows Followed Following Seguir
36 Begin Begins Began Beginning Empezar
37 Bring Brings Brought Bringing Traer
38 Like Likes Liked Liking Gustar
39 Help Helps Helped Helping Ayudar
40 Start Stars Started Starting Empezar
41 Run Runs Ran Running Correr
42 Wirte Writes Wrote Writing Escribir
43 Set Sets Set Setting Poner
44 Move Moves Moved Moving Mover
45 Play Plays Played Playing Jugar
46 Play Plays Played Playing Tocar (algo)
47 Hear Hears Heard Hearing Escuchar
48 Include Includes Included Including Incluir
49 Believe Believes Believed Believing Creer
50 Allow Allows Allowed Allowing Permitir
51 Meet Meets Met Meeting Conocer
52 Lead Leads Led Leading Guiar
53 Live Lives Lived Living Vivir
54 Stand Stands Stood Standing Estar de pie , manterse
55 Happen Happens Happened Happening Pasar
56 Carry Carries Carried Carrying Llevar, cargar
57 Talk Talks Talked Talking Hablar
58 Appear Appears Appeared Appearing Aparecer
59 Produce Produces Produced Producing Producir
60 Sit Sits Sat Sitting Sentarse
61 Offer Offers Offered Offering Ofrecer
62 Consider Considers Considered Considering Considerar
63 Expect Expects Expected Expecting Esperar (algo)
64 Suggest Suggests Suggested Suggesting Sugerir
65 Let Lets Let Letting Dejar
66 Read Reads Read Reading Leer
67 Require Requieres Required Requiring Requerir
68 Continue Continues Continued Continuing Continuar
69 Lose Loses Lost Losing Perder
70 Add Adds Added Adding Añadir
71 Change Changes Changed Changing Cambiar
72 Fall Falls Fell Falling Caer
73 Remain Remains Remained Remaining Mantener (alguien)
74 Remember Remembers Remembered Remembering Recordar
75 Buy Buys Bought Buying Comprar
76 Speak Speaks Spoke Speaking Hablar
77 Can Could No tiene forma en gerundio Poder
78 Love Loves Loved Loving Amar
79 Walked Walks Walked Walking Caminar
80 Watch Watches Watched Watching Ver, mirar, observar
81 Smile Smiles Smiled Smiling Sonreir
82 Stop Stops Stopped Stoping Detener (algo o a alguien)
83 Send Sends Sent Sending Enviar
84 Receive Receives Received Receiving Recibir
85 Decide Decides Decided Deciding Decidir
86 Win Wins Won Winning Ganar
87 Understand Understands Understood Understanding Entender
88 Describe describes Described Describing Describir
89 Develop develops Developed Developing Desarrollar
90 Agree agrees Agreed Agreeing Estar de acuerdo
91 Open opens Opened Opening Abrir
92 Reach reaches Reached Reaching Alcanzar
93 Wait waits Waited Waiting Esperar (a alguien)
94 Answer answers Answered Answering Responder
95 Laugh laughs Laughed Laughing Reirse
96 Build Builds Built Building Construir
97 Stare Stares Stared Staring widzieć, oglądać, obserwować (więcej)
98 Reply Replies Replied Replying Odpowiedz
99 Mind Minds rekomendacje minding
100 nod nods nodded nodding

zauważ, że w niektórych przypadkach czasownik nie zmienia swojego „korzenia”, bez względu na to, jak został powiązany, jak można to zdefiniować czasowniki regularne, czasowniki, które zmieniają swoją strukturę w przeszłości, są czasownikami nieregularnymi.

ze swojej strony gerund (który jest podobny do zakończeń „ando” i „endo” w języku hiszpańskim) jest tworzony przy użyciu czasownika w bezokoliczniku (w pierwszej kolumnie tabeli), dodając zakończenie „–ing”, na przykład, aby powiedzieć: gram w piłkę nożną, w języku angielskim czasownik play (playing) jest używany jako „playing”, na przykład: I am playing football.

na liście 100 najczęściej używanych czasowników z ich koniugacją w różnych momentach, poznaj znaczenie każdego z nich i ich odpowiednią wymowę, jeśli chcesz trochę pomocy, przygotowałem Ten obraz z 20 najczęściej używanych czasowników w języku angielskim, które możesz wydrukować lub zapisać na telefonie komórkowym i zabrać go wszędzie, możesz zrobić to samo z pozostałymi czasownikami:

20 najczęściej używanych czasowników w języku angielskim( do pobrania):

20 czasowników w języku angielskim najczęściej używanych

inne role czasowników w składni Angielskiej:

już wcześniej zauważył, że czasowniki mogą być również używane do uzupełniania akcji innych czasowników, w tej kategorii mamy:

czasowniki pomocnicze.

ta grupa czasowników jest bardzo często używana w języku angielskim do konstruowania modlitwy pytającej i negatywnej. Czasowniki te mogą funkcjonować jako Czasowniki pomocnicze towarzyszące innemu czasownikowi (który jest głównym czasownikiem zdania), aby móc tworzyć czasownik; lub jako czasowniki podstawowe, będąc samotnymi. Angielskie czasowniki pomocnicze:

  • Be: czasownik ten może funkcjonować jako czasownik główny lub jako czasownik pomocniczy towarzyszący innemu czasownikowi. Twoja koniugacja zmienia się w zależności od czasownika, z którym pracujesz, i dlatego nazywa się to czasownikiem nieregularnym. Kiedy działa jako czasownik pomocniczy, służy do konstruowania zdań w czasie ciągłym lub zdań w głosie pasywnym.
  • Have: ten czasownik ma dwie cechy. Po pierwsze, jako główny i niezależny czasownik jest tłumaczony jako „mieć „”po drugie, jako czasownik pomocniczy jest tłumaczony jako „mieć” i jest używany do konstruowania zdań w idealnym czasie. Podobnie jak czasownik „be”, ma nieregularną koniugację.
  • Do: podobnie jak czasowniki już wspomniane powyżej, jest to również czasownik nieregularny. Jako główny czasownik jest tłumaczony jako „robić”, ale gdy jest używany jako czasownik pomocniczy, traci całe swoje znaczenie, więc jest po prostu używany do konstruowania zdań negatywnych i pytających w teraźniejszości i przeszłości, towarzysząc czasownikowi wyrażającemu działanie zdania.
  • Will: czasownik „will” jest wyjątkiem w grupie czasowników pomocniczych, ponieważ działa wyłącznie i wyłącznie jako czasownik pomocniczy używany do konstruowania zdań w czasie przyszłym w jego różnych formach.

czasowniki modalne

ponieważ ich nazwa odzwierciedla, te pomoce wskazują, w jaki sposób działanie jest wykonywane lub odbywa się w zdaniu, dlatego wyrażają rozdzielczość, potrzebę, możliwość, zobowiązanie i inne. Możemy znaleźć wiele czasowników pomocniczych i każdy z nich wyraża coś innego. Są to najczęściej używane:

  • Can/ Could: te czasowniki modalne są używane do wyrażania zdolności, którą ktoś może, ale nie musi, wykonać. Czasownik ” can „jest używany w zdaniach w czasie teraźniejszym, a czasownik „could” jest używany w zdaniach w czasie przeszłym.
  • May/Might: te dwa czasowniki modalne są używane do wyrażenia możliwości. Są one używane w zdaniach, w których nie wiesz na pewno, czy akcja zostanie wykonana, czy nie wiesz, czy coś się wydarzy. Zarówno „may””, jak i „might” mają to samo znaczenie, więc każdy z nich może być użyty w zdaniu.
  • Must: Czasownik modalny „must” jest używany w zdaniu do wyrażenia zobowiązania, co oznacza, że czynność musi być wykonana w taki czy inny sposób.
  • Should: ten czasownik służy do udzielania porad. Podczas używania czasownika „should” wyraża się, że ważne jest, aby doszło do działania, ale jego znaczenie nie jest wystarczająco silne, aby wyrazić polecenie.

phrasal czasowniki

Ta kategoria czasowników to taka, w której czasownikowi w bezokoliczniku towarzyszy przyimek lub przysłówek. Należy pamiętać, że często przysłówek lub przyimek towarzyszący czasownikowi całkowicie zmieniają znaczenie, które czasownik ma indywidualnie, podobnie jak znaczenie przyimka lub przysłówka towarzyszącego czasownikowi może się różnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *