interwencja rządu w gospodarce: analiza porównawcza Singapuru i Hongkongu

Singapur i Hongkong są bardzo różne, a jednocześnie bardzo podobne pod wieloma względami. Analiza ich obecnego profilu i historycznego rozwoju wskazuje, że oba kraje osiągnęły porównywalne sukcesy gospodarcze dzięki różnym strategiom rozwoju. Po ii Wojnie Światowej Singapur uzyskał niepodległość polityczną, podczas gdy Hongkong dokonał restrukturyzacji gospodarczej. Rząd Singapuru przyjął interwencjonistyczne podejście do rozwoju gospodarki, podczas gdy rząd Hongkongu postępował zgodnie z zasadą laissez‐faire. Ponieważ jednak oba kraje dojrzewały społecznie i gospodarczo w ostatnich dziesięcioleciach, oba rządy uznały za konieczne przyjęcie hybrydowej strategii mieszania interwencji gospodarczych z wolnorynkowym podejściem. Analiza finansów publicznych i polityki gospodarczej od początku azjatyckich zawirowań gospodarczych pokazuje, że obie te polityki stają się coraz bardziej podobne w swoich podejściach gospodarczych, z dużym naciskiem na stabilizację gospodarki i stymulowanie działalności gospodarczej poprzez inicjatywy rządowe. W oparciu o przewidywany rozwój gospodarczy, społeczny i polityczny, oczekuje się, że rząd Hongkongu stanie się bardziej interwencjonistyczny, podczas gdy jego Singapurski odpowiednik pójdzie w przeciwnym kierunku. Strategie rozwoju gospodarczego obu rządów, wywodzące się z dwóch skrajności, staną się bardziej podobne w dającej się przewidzieć przyszłości, ze względu na wykonalność polityczną w pierwszym z nich. Copyright © 2000 John Wiley & Sons, Ltd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *