różnica między katolikami a Baptystami

na świecie istnieje około 4200 religii. Chrześcijaństwo jest jednym z 5 głównych religii świata i ma kilka wyznań. Wśród tych wyznań chrześcijańskich są katolicy i baptyści. Zarówno katolicy, jak i baptyści uważają życie i nauczanie Jezusa Chrystusa za centralny punkt ich religii. Chociaż wiara jest podobna, nadal istnieją pewne poważne różnice między wierzeniami katolickimi i Baptystycznymi. Czytaj dalej ten artykuł, a dowiesz się, co wyróżnia te dwie religie.

tabela podsumowująca

nie wierz w chrzest niemowląt

/ td >

katolicki Baptysta
obecnie ma największy kościół mniejszy w porównaniu do katolików
drogą do zbawienia jest wiara i sakramenty zbawienie przez wiarę w Jezusa
uwierz w chrzest niemowląt
módl się za wstawiennictwem Maryi i świętych módl się tylko do Jezusa
uwierz w czyściec nie wierz w czyśćcu

opisy

Chrzest katolicki

termin Katolik odnosi się zwykle do członków Kościoła rzymskokatolickiego. Obecnie jest to największa grupa religijna od czasów Jezusa. Według Watykańskich statystyk na świecie jest około 1,27 miliarda ochrzczonych katolików. Stanowi to około 17,8% światowej populacji. Termin ” katolicki „pochodzi od późnego łacińskiego słowa catholicus, które oznacza” uniwersalny.”Wiara katolicka koncentruje się na zbawieniu przez wiarę i poddaniu się sakramentom, które obejmują Chrzest niemowląt, Bierzmowanie, Eucharystię, pokutę i namaszczenie chorych. Niektórzy przechodzą albo sakrament święceń, aby zostać kapłanami lub zakonnicami, albo sakrament małżeństwa dla narzeczonych i panów młodych.

katolicy przechodzą chrzest niemowląt jako sposób na uwolnienie się od grzechu pierworodnego, którym jest grzech Adama i Ewy. Podczas sakramentu woda święcona jest pokropiona lub wylana do głowy niemowlęcia. Również częścią wiary katolickiej jest wiara w Maryję, Matkę Jezusa, a także świętych i modlenie się przez ich wstawiennictwo. Katolicy wierzą również w czyściec, który jest miejscem cierpienia, gdzie zmarłe dusze idą na oczyszczenie lub oczyszczenie przed pójściem do nieba. Termin „Katolik” jest również używany przez Inne wyznania, poza Kościołem rzymskokatolickim. Takie Denominacje to Wschodni Kościół Prawosławny, asyryjski Kościół Wschodu, orientalny Kościół Prawosławny i inne Denominacje protestanckie.

baptyści
Chrzest Baptystyczny

baptyści to ci, którzy tworzą grupę ewangelicznych kościołów i wyznań chrześcijańskich. Najwcześniejsza wzmianka o Kościele „baptystycznym” pochodzi z 1609 roku w Amsterdamie, z pastorem Johnem Smythem, który jest angielskim Separatystą. Pierwsza Kongregacja Baptystów powstała w Ameryce Północnej, a następnie rozrosła się zarówno w Nowej Anglii, jak i na południu. Ich Kościół rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty, jak zalecali misjonarze baptyści.Kościół Baptystów ma około 105 milionów wyznawców na całym świecie.

ich Baptystyczna wiara koncentruje się na wierze w samego Jezusa Chrystusa jako klucz do zbawienia. Termin ” Baptysta „pochodzi od greckiego słowa baptisto, co oznacza” zanurzyć lub zanurzyć.”Wierzą w doktrynę, że chrzest jest tylko dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i mogą wyrazić swoją wiarę. Akt chrztu dokonuje się przez całkowite zanurzenie ciała w wodzie. Ideologia Baptystyczna głosi, że ponieważ niemowlęta wciąż nie potrafią zrozumieć i wyrazić swojej wiary, chrzest nie jest dla nich. Jest to tylko dla dorosłych lub dzieci, które są w stanie wyznać swoją wiarę. Ponadto baptyści wierzą, że chrzest nie odgrywa żadnej roli w zbawieniu. Baptyści modlą się tylko do Jezusa i nie wierzą w czyściec.

katolicy vs baptyści

Kościół katolicki jest obecnie największą grupą religijną na świecie, podczas gdy Kościół Baptystów ma mniejszą grupę wyznawców. Katolicy wierzą, że droga do zbawienia odbywa się przez wiarę i sakramenty, podczas gdy baptyści wierzą, że zbawienie uzyskuje się przez wiarę w samego Jezusa. Chrzest niemowląt jest praktykowany przez katolików. Natomiast baptyści nie wierzą w chrzest niemowląt. Członkowie Kościoła Katolickiego modlą się za wstawiennictwem Maryi i świętych i wierzą w czyściec. Natomiast członkowie Baptystów modlą się tylko do Jezusa i odrzucają istnienie czyśćca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *