Regjeringen intervensjon i økonomien: en komparativ analyse Av Singapore og Hong Kong

Singapore Og Hong Kong Er svært forskjellige og likevel svært like på mange måter. En studie av deres nåværende profiler og historiske utvikling indikerer at de to har oppnådd sammenlignbare økonomiske suksesser gjennom ulike utviklingsstrategier. Etter Andre Verdenskrig fikk Singapore politisk uavhengighet mens Hong Kong oppnådde økonomisk restrukturering. Singapore-regjeringen vedtok en intervensjonistisk tilnærming for å utvikle sin økonomi, Mens Hong Kong-regjeringen fulgte laissez-faire-prinsippet. Men da de to modnet sosialt og økonomisk de siste tiårene, fant begge regjeringer nødvendigheten av å vedta en hybridstrategi for å blande økonomiske inngrep med den frie markedstilnærmingen. En undersøkelse av offentlig finans og økonomisk politikk siden starten Av Den Asiatiske økonomiske uroen viser at de to har blitt stadig mer like i sine økonomiske tilnærminger, med stor vekt på å stabilisere økonomien og stimulere næringsvirksomhet gjennom offentlige tiltak. Basert på deres forventede økonomiske, sosiale og politiske utvikling, Forventes Hong Kong-regjeringen å bli mer intervensjonistisk, mens Singapore-motparten forventes å gå i motsatt retning. De økonomiske utviklingsstrategiene til de to regjeringene, som kommer fra to ekstremer, vil bli mer like i overskuelig fremtid, av hensyn til politisk gjennomførbarhet i den tidligere. Copyright © 2000 John Wiley & Sons, Ltd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *