25 bibelverser om frihet

en av mina favoritbibelverser om frihet är, ”så om Sonen frigör dig, kommer du verkligen att vara fri.”(Joh 8: 36) Och detta är så kraftfullt när du fullt ut förstår och omfamnar den frihet som kommer genom Herren.

Innehållsförteckning

  1. Vi är verkligen fria
  2. Gamla Testamentets verser
  3. Nya Testamentets verser

vi är verkligen fria

Kristus har befriat oss en gång för alla från syndens och Dödens snara och genom hans död och uppståndelse har vi välsignat oss med den otroliga gåvan av evigt, rikligt liv! Dessa bibelverser om frihet kommer att belysa glädjen i detta tillstånd av att vara.

låt oss tacka vår Frälsare, Kung, vän, far och Återlösare för hans ultimata offer på korset som gör att vi inte längre kan förslavas till slaveriets OK utan att leva i sann frihet, överflöd och befrielse som barn till den Högste kungen! Han är så värd vår beröm och tillbedjan!

som kristna finner vi glädje när vi firar vår frihet.

frihet från synd. Frihet från tvivel. Frihet från skam. Frihet från rädsla. När Herren ger dig sin frihet och kärlek är ingenting sötare.

så varför kämpar vi så mycket för att acceptera detta ibland? Jag ber att dessa bibelverser om frihet hjälper dig att omfamna det sätt du har blivit löst från all bondage, skam och synd.

Gamla Testamentets verser

eftersom han håller fast vid mig i kärlek, kommer jag att leverera honom; Jag kommer att skydda honom, för han vet mitt namn. När han ropar till mig, Jag kommer att svara honom; Jag kommer att vara med honom i trubbel; jag kommer att rädda honom och hedra honom.

~Psalm 91:14-15

ur min nöd kallade jag på Herren; HERREN svarade mig och befriade mig.

~Psalm 118:5

se mer om segern Gud ger oss.

Jag kommer att gå omkring i frihet, för jag har sökt upp dina föreskrifter.

~Psalm 119: 45

Herrens Guds Ande är över mig, eftersom HERREN har smort mig för att ge goda nyheter till de drabbade; han har sänt mig för att binda upp de förkrossade, för att förkunna frihet för fångar och frihet för fångar.

~Jesaja 61:1

eteriska oljor Utbildning gratis Screening Evergreen YouTube

Nya Testamentets verser

”Herrens Ande är över mig, eftersom han har smort mig att predika evangeliet för de fattiga. Han har sänt mig för att förkunna befrielse för fångarna och återhämtning av synen för de blinda, för att befria de förtryckta, för att förkunna HERRENS gynnsamma år.

~Luke 4: 18-19

För Gud så älskade världen, att han gav sin ende Son, att den som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. För Gud sände inte sin Son till världen för att fördöma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

~John 3:16-17

och du kommer att veta sanningen, och sanningen kommer att göra dig fri.

~John 8:32

Så om sonen sätter dig fri, kommer du verkligen att vara fri.

~John 8: 36

tjuven kommer inte, men för att stjäla och döda och förstöra: jag har kommit för att de kan ha liv, och att de kan ha det mer rikligt.

~John 10:10 och genom honom är alla som tror befriade från allt som du inte kunde befrias från genom Mose lag.

~Apostlagärningarna 13:39

fler Bibelversbilder om du gillar dessa bibelverser om frihet kan du njuta av dessa inspirerande bibelcitatbilder från Nya Testamentet.

vi vet att vårt gamla jag korsfästes med honom för att syndens kropp skulle kunna komma till intet, så att vi inte längre skulle bli förslavade till synd. För den som har dött har blivit fri från synden.

~Romans 6:6-7

Du har blivit fri från synd och har blivit slavar till rättfärdighet.

~Romarbrevet 8:16

men nu har du befriats från synd och förslavat till Gud, du får din fördel, vilket resulterar i helgelse och resultatet, evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds fria gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

~Romarbrevet 6:22-23

för livets Andes lag har frigjort dig i Kristus Jesus från syndens och dödens lag.

~Romarbrevet 8:2

att skapelsen själv kommer att befrias från sin träldom till korruption och få friheten av Guds barns ära.

~Romans 8:21

bibelverser om frihet

bibelverser om frihet

vår frihet som vi har i Kristus Jesus.

~Galaterbrevet 2:4

det är för frihet som Kristus har frigjort oss. Stå då fast och låt er inte belastas igen av ett slaveriets OK.

~Galaterbrevet 5:1

För du kallades till frihet, bröder. Använd bara inte din frihet som en möjlighet för köttet, utan genom kärlek tjäna varandra.

~Galaterbrevet 5:13

för även om jag är fri från alla, har jag gjort mig till en tjänare för alla, så att jag kan vinna fler av dem.

~1 Kor 9:19

alla saker är lagliga för mig, men inte alla saker är till hjälp. Allt är lagligt för mig, men jag kommer inte att förslavas av någonting.

~1 Korintierna 6:12 Nu är Herren Anden, och där Herrens Ande är, finns frihet.

~2 Korintierna 3:17

För Gud har inte gett oss rädslans ande, utan av makt och kärlek och av ett sundt sinne.

~2 Timoteus 1:7

men den som ser in i den perfekta lagen, frihetslagen och framhärdar, är ingen hörare som glömmer men en görare som agerar, han kommer att bli välsignad i sitt görande.

~James 1:25 Lev som människor som är fria, använd inte din frihet som en mörkläggning för det onda, utan lev som Guds tjänare. Hedra alla. Älskar brödraskapet. Frukta Gud. Hedra kejsaren.

~1 Peter 2:16-17

nåd och fred multipliceras med dig i kunskapen om Gud och Jesus, vår Herre; eftersom hans gudomliga kraft har gett oss allt som rör liv och gudsfruktan, genom den sanna kunskapen om honom som kallade oss genom sin egen ära och excellens. För genom dessa har han gett oss sina dyrbara och magnifika löften, så att du genom dem kan bli delaktiga av den gudomliga naturen, efter att ha undkommit den korruption som finns i världen genom lust.

~2 Peter 1: 2-4

skydda din familj från EMFs 5G - gratis nedladdning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *