5 viktigaste fakta om PMP passerar poäng och betygssystem

i den här artikeln hittar du fördjupad information om PMP examen rapport, historiska passerar poäng &procent, nuvarande passerar kriterier & betygssystem.

vet du vad PMP passerar poäng är?

ingen vet vad PMP-poängen är.

Ja! Det är sant. Ingen vet verkligen om godkänd poäng för PMP-certifieringsexamen.

OK! Ovanstående uttalande kanske inte är helt sant. PMI folk kanske vet vad PMP passerar procent eller poäng är. Eller de kanske inte! Det kanske inte finns någon bestämd poäng för att klara eller misslyckas i PMP-testet.

under mycket lång tid har PMI hållit det godkända kriteriet för referensprov under omslag. De har gett ut lite information. Det finns flera åsikter, många slutsatser, rikliga rykten och några lögner om kriterierna för PMP-test. Men ingen, förutom PMI, vet vad PMP-passningskriteriet är.

i internetchatten kan du hitta personer som hävdar att 61% (eller 62%) är passeringspoängen. Men det här är bara en populär åsikt – den har liten relevans.

populär åsikt är den största lögn i världen.

Thomas Carlyle

fakta om PMP passerar poäng

kort historia

faktum i

jag passerade min examen år 2005. På den tiden var det en bestämd passande procentandel-det var 68,5%. PMP-aspiranterna var skyldiga att markera 137 frågor korrekt av möjliga 200 (175 vanliga frågor och 25 pilotfrågor) för att få den eftertraktade PMP-certifieringen. Strax efter att jag avslutat min certifiering ändrade PMI passeringsprocenten till 60.6% (106 korrekta frågor av 175 vanliga frågor).

Fact II

år 2006 slutade PMI att publicera den godkända poängen. Den senast publicerade passeringspoängen var 60,6%.

Fact III

år 2007 ändrade PMI kriteriet för provpassering. Sedan dess är det passande kriteriet lite dunkelt. Examensrapporten innehåller inte procent av korrekta eller felaktiga frågor. Den innehåller något som motsvarar betyg. Dessa betyg kallades kompetensnivåer. Kandidaterna fick en av de tre kompetensnivåerna, nämligen. skicklig, måttligt skicklig och under skicklig på var och en av de fem testade domänerna.

se nästa avsnitt för mer information om betygssystemet.

fakta I-III är historiska fakta. De har mycket liten relevans idag. Låt oss förstå det aktuella scenariot.

aktuellt Scenario

Fact IV

PMI ändrade återigen det ändrade betygssystemet år 2017. Det rådande systemet lanserades den 28 augusti 2018. Istället för kompetensnivåer innehåller poängrapporten nu fyra prestandaklassificeringskategorier, nämligen. över mål, mål, under mål, behöver förbättras.

fakta V

det finns liten klarhet om hur betygsättning gjordes historiskt eller hur det görs idag. Men vi vet säkert att du kan klara provet även om du gör poäng ’under målet’ i en av domänerna. Jag har sett många människor som kom under målet i en av domänerna men ändå klarat provet.

Du kan också titta på ett historiskt exempel. Se PMP examen poäng rapporten nedan. En av mina Linkedin-bekanta delade sin rapport med mig. Du skulle märka att den här personen fick ’under skickliga’ i en av domänerna men ändå klarat testet.

PMP certifiering passerar poäng
PMP certifiering passerar poäng
Klicka för att förstora

PMP betygssystem

PMI testar kandidaternas kunskaper för fem olika domäner, nämligen. Initiera, planera, utföra, övervaka & styra och stänga. Du kan hänvisa till min artikel om PMP-Examenändringar i januari 2016 för mer information om dessa 5 domäner. Sedan 2007 har PMI betygsatt kandidaterna på var och en av dessa 5 domäner.

Efter avslutad datorbaserad undersökning får varje kandidat en tryckt kopia av testresultaten. Förutom den totala pass/fail-statusen innehåller examensrapporten kandidatens prestandaklass för varje domän. Betygen ges till både godkända och misslyckade kandidater. Dessa tilldelades baserat på antalet frågor som besvarades korrekt inom domänen. Det ger en riktning om kandidaternas styrkor och svagheter.

examensresultatrapporten innehåller:

  1. ett pass / fail-resultat som genereras baserat på kandidatens totala prestanda.
  2. en prestandaklass för var och en av de fem testade domänerna.

Du kan ladda ner en Provrapport och resultatanalyssida från PMI: s webbplats.

kompetensnivåer

PMP-examensrapporten används för att betygsätta kandidaten på en 3-punkts skala som kallas kompetensnivåer. Varje ämnesdomän tilldelades en av tre kompetensnivåer-skicklig, måttligt skicklig och under skicklig.

PMI definierade nivåerna av ”färdighet” enligt följande:

Proficient-indikerar att prestanda ligger över den genomsnittliga kunskapsnivån i detta kapitel.

måttligt skicklig-indikerar prestanda som ligger på den genomsnittliga kunskapsnivån i detta kapitel.

under kunnig-indikerar prestanda är under den genomsnittliga kunskapsnivån i detta kapitel.

Prestandakategorier

PMP-examensresultatrapporten betygsätter för närvarande kandidaten på en 4-punkts skala som kallas prestandaklassificeringskategorier. Varje ämnesdomän tilldelas en av fyra prestandaklassificeringar-över mål, mål, under mål, behöver förbättras. Här är ett utdrag från PMI: s webbplats.

ovan mål: prestanda överstiger minimikraven.

mål: prestanda uppfyller minimikraven.

under målet: prestanda något under målet och uppfyller inte minimikraven. Ytterligare förberedelser rekommenderas före omprövning.

behöver förbättras: prestanda ligger långt under målet och uppfyller inte minimikraven. Ytterligare förberedelser rekommenderas starkt före omprövning.

Slutord

PMI har gett lite detaljer om hur betygssystemet fungerar eller hur kompetensnivåerna ges. PMI: s betygssystem är öppet för gissningar och slutsatser. Vi vet inte vilken kombination av prestandaklasser som är bra för att klara provet. Som PMP-aspirant måste du förbereda dig väl. Du borde inte bli svängd av de populära åsikterna.

Nu skulle den relevanta frågan vara – om det inte finns någon godkänd poäng hur skulle du veta om du har förberett dig bra för provet? Du hittar svar på denna fråga i del II i denna artikel – bästa sättet att bestämma PMP examen passerar poäng.

Obs: Du kan också läsa min artikel om andelen personer som klarar PMP-examen.

över till dig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *