Bigeminy

efter någon PVC finns en paus som kan leda till utvecklingen av bigeminy. En PVC-vågfront möter ofta en eldfast av-nod som inte utför vågfronten retrograd. Således depolariseras inte atriumet och sinusnoden återställs inte. Eftersom sinus P-våg till PVC-intervallet är mindre än det normala P-p-intervallet förlängs intervallet mellan PVC och nästa p-våg till lika med den normala tiden som förflutit under två P-p-intervall. Detta kallas en” kompensatorisk ” paus. Pausen efter PVC leder till en längre återhämtningstid, vilket är förknippat med en högre sannolikhet för att myokardiet befinner sig i olika stadier av repolarisering. Detta möjliggör sedan re-entrant kretsar och sätter upp ventrikeln för en annan PVC efter nästa sinuslag. Det konstanta intervallet mellan sinus beat och PVC föreslår en reentrant etiologi snarare än spontan automatik i ventrikeln.

atriella prematura komplex (APC) har ingen kompensationspaus eftersom de återställer sinusnoden men atriell eller supraventrikulär bigeminy kan uppstå. Om APC: erna är mycket för tidiga kan vågfronten stöta på en eldfast av-nod och inte utföras. Detta kan misstas för sinus bradykardi om APC är begravd i T-vågen eftersom APC återställer SA-noden och leder till ett långt P-p-intervall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *