National Institutes of Health Public Access Policy (NIH PAP)

alla NIH-och AHRQ-bidragsansökningar som lämnats in efter 25 januari 2015 kräver användning av ett nytt biografiskt skissformat (Biosketch).

det nya formatet utökar sidgränsen från fyra till fem sidor och gör det möjligt för forskare att beskriva upp till fem av sina viktigaste bidrag till vetenskapen, tillsammans med den historiska bakgrunden som inramade deras forskning. Utredare kan beskriva de centrala resultaten av tidigare arbete och påverkan av dessa resultat på utredarens fält. Utredare som är involverade i Teamvetenskap ges möjlighet att beskriva deras specifika roll(er) i arbetet. Varje beskrivning kan åtföljas av en förteckning över upp till fyra relevanta peer-reviewed publikationer eller andra icke-publicering forskningsprodukter, inklusive ljud-eller videoprodukter; patent; data och forskningsmaterial; databaser; utbildningshjälpmedel eller läroplaner; instrument eller utrustning; modeller; protokoll; och programvara eller netware som är relevanta för det beskrivna bidraget. Förutom beskrivningarna av specifika bidrag och dokumentation får forskare inkludera en länk till en fullständig lista över deras publicerade arbete som finns i en offentligt tillgänglig digital Databas-se mer på: http://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-15-024.html#sthash.aLuyS8Uf.dpuf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *