skillnad mellan katolik och Baptist

det finns cirka 4 200 religioner i världen. Kristendomen är bland de 5 stora världsreligionerna och den har flera valörer. Bland dessa kristna valörer är katolikerna och baptisterna. Både katolikerna och baptisterna anser Jesu Kristi liv och läror som centrum för deras religion. Även om liknande i tro, det finns fortfarande några stora skillnader mellan den katolska och Baptistiska tron. Fortsätt läsa den här artikeln så får du reda på vad som skiljer de två religionerna från varandra.

Sammanfattningstabell

Katolik Baptist
för närvarande har den största kyrkan mindre följande jämfört med katolikerna
vägen till frälsning är genom tro och sakramenten frälsning genom tro på Jesus
tro inte på spädbarnsdop
be genom förbön av Maria och de heliga be till Jesus ensam
tro på Purgatory tro inte i skärselden

beskrivningar

döpa
katolsk dop

termen katolik hänvisar vanligtvis till medlemmarna i den romersk-katolska kyrkan. Det är för närvarande den största religiösa gruppen sedan Jesu tid. Enligt Vatikanstatistiken finns det cirka 1,27 miljarder döpta katoliker i världen. Detta är cirka 17,8 procent av världens befolkning. Termen ” katolik ”härstammar från det sena latinska ordet catholicus, vilket betyder” universell.”Den katolska tron är inriktad på frälsning genom tro och genom att genomgå sakramenten, som inkluderar spädbarnsdop, bekräftelse, Eukaristi, bot och smörjelse av de sjuka. Vissa genomgår antingen sakramentet av de heliga orderna, att bli präster eller nunnor, eller äktenskapets sakrament, för brudar och brudgummar.

Katoliker genomgår spädbarnsdop som ett sätt att befrias från arvsynden, vilket är Adams och Evas synd. Under sakramentet sprinklas heligt vatten eller hälls ner barnets huvud. En del av den katolska tron är också att tro på Maria, Jesu mor, liksom de heliga och be genom sina förbön. Katoliker tror också på skärselden, som är en plats för lidande där avlidna själar går för rengöring eller rening innan de går till himlen. Termen ”Katolik” hävdas också av andra valörer förutom den Romersk-katolska kyrkan. Sådana valörer är den östra ortodoxa kyrkan, den assyriska kyrkan i öst, den orientaliska ortodoxa kyrkan och andra protestantiska valörer.

baptister
en Baptist dop

baptister är de som utgör en grupp evangeliska kristna kyrkor och valörer. Den tidigaste posten av en” Baptist ” kyrka var 1609 i Amsterdam, med en pastor som heter John Smyth, som är en engelsk Separatist. Den första baptistförsamlingen grundades i Nordamerika och växte sedan i både New England och söder. Deras kyrka spred sig till varje kontinent som förespråkas av Baptistmissionärer.Baptistkyrkan har uppskattningsvis 105 miljoner följare över hela världen.

deras Baptistiska tro är inriktad på tro på Jesus Kristus ensam som nyckeln till frälsning. Termen ” baptist ”kommer från det grekiska ordet baptidzo, vilket betyder” att doppa eller nedsänka.”De tror på läran att dopet bara är för dem som tror på Jesus Kristus och kan uttrycka sin tro. Dopet görs genom att helt nedsänka kroppen i vatten. Baptistideologin säger att eftersom spädbarn fortfarande saknar förmågan att förstå och uttrycka sin tro, är dopet inte för dem. Det är bara för vuxna eller barn som kan bekänna sin tro. Dessutom tror baptister att dopet inte spelar någon roll i frälsningen. Baptister ber bara till Jesus och de tror inte på skärselden.

katolska vs Baptist

den katolska kyrkan är för närvarande den största religiösa gruppen i världen medan Baptistkyrkan har en mindre följd. Katoliker tror att vägen till frälsning är genom tro och genom att genomgå sakramenten medan baptister tror att frälsning uppnås genom tro på Jesus ensam. Spädbarnsdop praktiseras av katoliker. Omvänt tror baptister inte på spädbarnsdop. Medlemmar i den katolska kyrkan ber genom Marias och de heligas förbön och de tror på skärselden. Baptistmedlemmar, å andra sidan, ber bara till Jesus och diskonterar förekomsten av skärselden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *