statligt ingripande i ekonomin: en jämförande analys av Singapore och Hong Kong

Singapore och Hong Kong är mycket olika och ändå mycket lika i många avseenden. En studie av deras nuvarande profiler och historiska utveckling indikerar att de två har uppnått jämförbara ekonomiska framgångar genom olika utvecklingsstrategier. Efter andra världskriget fick Singapore politiskt oberoende medan Hong Kong uppnådde ekonomisk omstrukturering. Singapores regering antog en interventionistisk strategi för att utveckla sin ekonomi, medan Hongkongs regering följde laissez‐faire-principen. Men eftersom de två mognade socialt och ekonomiskt under de senaste decennierna fann båda regeringarna nödvändigheten av att anta en hybridstrategi för att blanda ekonomiska ingripanden med den fria marknaden. En undersökning av de offentliga finanserna och den ekonomiska politiken sedan den asiatiska ekonomiska oron började visar att de två har blivit alltmer lika i sina ekonomiska tillvägagångssätt, med stor tonvikt på att stabilisera ekonomin och stimulera affärsverksamhet genom statliga initiativ. Baserat på deras beräknade ekonomiska, sociala och politiska utveckling förväntas Hongkongs regering bli mer interventionistisk medan dess motsvarighet i Singapore förväntas gå i motsatt riktning. De två regeringarnas ekonomiska utvecklingsstrategier, som kommer från två ytterligheter, kommer att bli mer lika inom överskådlig framtid, på grund av politisk genomförbarhet i den förra. Copyright 2000 John Wiley John Wiley & Sons, Ltd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *